TWENTIETH SUKUL BAHAS

20. Roles of Youth on Implementation of Constitution. (Click here)

(नेपाली) उन्नाइसौं सुकुल बहस

१९. आधुनिक तीज संस्कृति कि विकृति | (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)

NINETEEN SUKUL BAHAS

19. Modern Teej : Cultural or Degradation. (Click here)

(नेपाली) अठारौं सुकुल बहस

१८. ट्राफिक नियम र जरिवाना कडाईमा सवारीधनी र चालकको प्रतिक्रिया | (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)

EIGHTEEN SUKUL BAHAS

18. Reactions of Vehicle’s Owner and Drivers on Traffic Rules and Strict Penalty. (Click here)

(नेपाली) सत्रौं सुकुल बहस

१७. सरकारी जग्गाको उपभोग: सरकार र जनताको भूमिका | (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)

SEVENTH SUKUL BAHAS

17. Consumption of Government Land : Roles of Government and People. (Click here)

SIXTEEN SUKUL BAHAS

16. Presence and Initiation of Local Bodies in the Services Provided to Squatters. (Click here)

(नेपाली) सोह्रौं सुकुल बहस

१६. सुकुम्बासीलाई दिईने सेवामा स्थानिय निकायको उपस्थिति र पहल | (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)

(नेपाली) पन्ध्रौं सुकुल बहस

१५. डिजिटल प्रणालीको बढ्दो प्रयोग र यसको भविस्य | (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)